Aykut Öztürk

Diasporalar ve “Diasporikler”: DağıLıM çAlışMalarıNda Yeni YaklaşıMlar Arayışı;

3 Nisan 2018’de Ermeni Ulusal Bilimler Akademisi, ben ve ev sahibi kuruluşum olan Etnografya ve Arkeoloji Enstitüsü Diaspora Araştırmaları Bölümü’ndeki meslektaşlarım tarafından düzenlenen uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte ben dahil 5 akademisyen farklı diasporik oluşumlar ve deneyimler üzerine bildiriler sundu. Diaspora Çalışmaları Bölüm Başkanı Ruben Karapetyan, konferansa hoş geldiniz sözleriyle başladı. Diasporaların ve kendilerini diasporik olarak gören insanların farklı anlamlarını ele almak için ben kendim teorik ve araştırmaya dayalı bir giriş yaptım. Diğer konuşmacılar arasında Hrag Papazian (Oxford), Khoren Grigoryan (NAS/RA), Arsen Hakobyan (NAS/RA) ve Zoe Goodman (SOAS) vardı. Siranush Dvoyan (AUA), Fransız-Ermeni Edebiyatında kaybın temsili üzerine yaptığı açılış konuşmasıyla konferansa katkıda bulundu.

Sofia Manukyan’ın konferansıyla ilgili çevrimiçi bir makaleyi burada bulunabilir: https://armenianweekly.com/2018/04/11/diversifying-the-definition-of-diaspora/