Videoart’ın yönetmeni ve küratörü İzmir’den Tahir Ün. Ist Uluslararası Video Programı, Sanat ve Kültürel Çalışmalar Laboratuvarı (Sanat Komünü) işbirliği ile kavramsal bir sanat projesi yapmak ve iki video seçkisini göstermek üzere Erivan’ı ziyaret etmesi için Türkiye-Ermenistan Seyahat Bursu ile desteklenmiştir.

“Aynı gökyüzünü paylaşabildiğimiz sürece.”