Երևանից մատենագետ Արմեն Խաչատրյանին աջակցություն է ստացել Թուրքիա-Հայաստան ճանապարհորդական դրամաշնորհ՝ այցելելու Ստամբուլ՝ Հայոց պատրիարքարանում մատենագիտական և գիտական հետազոտություններ կատարելու համար։

«Կան չգրանցված հայկական ռեսուրսներ».