Ահմեթ Թունջ;

Անկարայից Ահմեդ Թունչը, Բիլքենթ համալսարանի ուսանող և AIESEC Թուրքիայի կամավոր, ստացել է ճամփորդական դրամաշնորհ՝ Երևան այցելելու համար՝ մասնակցելու AIESEC հայաստանյան միջոցառմանը, որը նվիրված էր միջմշակութային ուսուցման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը ավագ դպրոցի աշակերտների շրջանում: