Ege Üniversitesi’nden İzmir’den Lülüfer Körükmez, Ermenistan’dan Türkiye’ye göç akımları konusundaki araştırmaları için akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapmak ve görüşmeler yapmak üzere Erivan, Gümrü ve Lori’yi ziyaret etmesi için Türkiye-Ermenistan Seyahat Bursu ile desteklendi.

“Biz hem Ermenistan halkının hem de Türkiye halkının birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu bir kez daha anladım. Yüz yüze etkileşimde öğrendiğiniz şeyler, literatürü okumaktan veya takip etmekten, masa başında yapılan sıkı analizlerden bile tamamen farklıdır.”