SEYAHAT FONU'NA BAŞVUR

2017 – 2018 Bursiyerler

Artak Hambardzumyan Tarih alanındaki lisans derecesini Yerevan Devlet Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından 4 yıl boyunca çeşitli Ermeni STK’ları ve medya kuruluşlarında gazeteci olarak görev yapmıştır. Civilitas Vakfına ait bir medya projesi olan CivilNet internet TV kanalında haftalık olarak yayınlanan “From your pocket” (“Sizin cebinizden”) isimli yolsuzlukla mücadele araştırmacı gazetecilik programını hazırlamış ve sunmuştur. Artak 2015’ten bu yana Radio Free Europe/Radio Liberty radyosunun (RFE/RI) Ermenistan kolunda görev yapmakta ve temel olarak siyaset, insan hakları, yolsuzluk, uluslararası ilişkiler, Dağlık Karabağ çatışması ve ekonomi konularını ele almaktadır. Şu anda ise RFE/RL radyosunun Ermenistan kolunun İstanbul muhabiridir.

Hrant Dink Vakfının yürüttüğü Türkiye-Ermenistan Gazeteci Diyalog Programı’nın bir katılımcısı olan Artak, 2015’te İstanbul ve Diyarbakır’ı ziyaret etmiştir. Artak Hambardzumyan, halihazırda Hrant Dink Vakfı’nın Türkiye-Ermenistan Burs Programı kapsamında Türkiye’nin önde gelen iş ve finans gazetesi olan Dünya Gazetesi’nde bursiyerdir.

Ayrıca gazetenin uluslararası haber masası ile işbirliği içerisinde bir araştırma yürütmekte ve kapalı sınır bağlamında Ermenistan-Türkiye ekonomik ilişkilerine dair makaleler yazmaktadır.


Astghik Karapetyan Yerevan Devlet Üniversitesi, Doğu Çalışmaları Fakültesi Türkçe Bölümünden mezun olmuş, lisans derecesini Türk Dili, Edebiyatı ve Tarihi alanında tamamlamıştır. 2010’dan bu yana Gümrü’deki sosyal konularla faal olarak ilgilenmektedir. Ermenistan Gençlik Vakfı ve Radio Mariam Armenia radyosunda gönüllü olarak görev almıştır. Başta Ermenistan’ın farklı bölgelerindeki kadınların temel sorunları olmak üzere pek çok farklı konuda eğitim ve seminerlere katılmıştır. Hrant Dink Vakfı tarafından başlatılan Türkiye-Ermenistan Burs Programı’na katılan Astghik, 2017’nin Kasım ayından bu yana Karakutu Derneği‘nin düzenlediği faaliyetlere faal olarak katkıda bulunmaktadır.

Irena Grigoryan lisans eğitimini Yerevan “Gladzor” Üniversitesi’nin İngiliz Dili Filolojisi bölümünde almıştır. Yüksek lisans derecesini ise Erasmus Mundus’un Erasmus Mundus bursuyla Oldenburg (Almanya), Stavanger (Norveç) ve Nova Gorica (Slovenya) üniversitelerinde Göç ve Kültürler Arası İlişkiler alanında yapmıştır. Irena, Think Tank Genç Çalışan Gelişim Programının bursiyeri olarak Civilitas Vakfında Ermenistan’daki dönüş göçü politikaları ve uygulamaları üzerine bağımsız bir araştırma gerçekleştirmiştir. Ayrıca Ermenistan’da British Council, Repat Armenia Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda çalışmış ve mesleki becerilerini geliştirmiştir.

Irena şu anda Türkiye-Ermenistan Burs Programı kapsamında Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde bursiyer/misafir araştırmacıdır. Zorunlu Göç Kaynakları Veri Tabanına katkıda bulunacak, aynı zamanda İstanbul’daki Ermeni ve/veya diğer etnik azınlıklar ile Suriyeli mültecilere ilişkin bireysel bir araştırma projesi yürütecektir.


Meri Khachatryan Yerevan Ekonomi ve Hukuk Üniversitesinin İçtihat Bilimi Bölümünden mezun olmuş, lisans eğitimini Hukuk üzerine yapmıştır. Sonrasında aynı üniversitenin Hukuk Fakültesinde “Roma hukuku” konusunda ders vermeye başlamış ve Üniversitenin Hukuk Fakültesinde yaklaşık 6 yıl ders vermiştir. Meri ayrıca IIT Chicago-Kent Hukuk Üniversitesi’nin Kafkasya Amerikan Hukuku Okulunun iki yarıyıllık ön yüksek lisans hukuk programından mezun olmuştur (Tiflis, Gürcistan 2014 akademik yılı mezunu). Meri Khachatryan 2000’den bu yana Sakharov İnsan Haklarını Koruma Merkezi isimli STK’da avukat olarak görev yapmaktadır.

Daha sonra “Sivil Gelişim ve Ortaklık Vakfında” görev yapmıştır ve avukat olarak Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunma Ofisinin Sivil, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Departmanında görev almıştır. Meri Khachatryan 2006’dan bu yana Ermenistan Cumhuriyeti Avukatlar Odasının üyesidir. Meri kendi işinin yanı sıra insan hakları ve temel özgürlükler konularında, yerel ve uluslararası kurumlar tarafından düzenlenen bir dizi eğitime de katılmıştır. Meri birçok çevresel ve sosyal sivil girişimin aktif üyesi olmuştur. Meri’nin mesleki tecrübeleri insan hakları, mülteciler, göçmenler, vatansız kişiler, ayrıca vatandaşlık kabul ve ret süreçleri alanlarında yoğunlaşmıştır. Bu tecrübeleri hem aktif olarak yaptığı işi hem de çeşitli faaliyetler yoluyla edinmiştir. Meri Khachatryan şu anda Hrant Dink Vakfı tarafından başlatılmış olan Türkiye-Ermenistan Burs Programının bursiyerlerindendir. Meri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nin olanaklarından faydalanmaktadır. Bu Program çerçevesinde Meri altı aydır İstanbul’da yaşama ve böylece Türkiye’nin göç mevzuatını inceleme, özellikle oturma izni alma prosedürleri, vatandaşlık veya mülteci statüsü alma, evliliklerin kayıt ettirilmesi, doğumlar ve ölümler ve diğer belgelerin alınması ve bu belgelerde gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda bilgi edinme, ayrıca göç alanında Türkiye’deki devlet kurumlarındaki yetkili mercilerin yetki alanları hakkında bilgi edinme şansına sahip olmuştur.


Ruben Rubinyan Ermenistan Yerevan Devlet Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesinw, Birleşik Krallık Londra Üniversitesi’ndev ise Siyaset ve Güvenlik yüksek lisans derecesine, ayrıca Polonya Jagiellonian Üniversitesi’nden Avrupa Bilimleri yüksek lisans derecesine sahiptir. Ermenistan’daki sosyal ve politik süreçlere aktif olarak katılmıştır.

Ruben, Hrant Dink Vakfı tarafından oluşturulan Türkiye-Ermenistan Burs Programını kapsamında şu anda Sabancı Üniversitesi İstanbul Politika Merkezi’nde bursiyerdir. Devam ettiği araştırması, Türkiye’deki demokratikleşme sürecinde STK’ların yeri üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezinde, Karadeniz bölgesi bağlamında Türkiye-Ermenistan ilişkilerine odaklanan bir faaliyet gerçekleştirecektir.


Yervand Abrahamyan, Yerevan Devlet Üniversitesinde Doğu Çalışmaları alanında lisans eğitimi almıştır. Ayrıca Kazan Federal Üniversitesi (Rusya) ve İmam Khomeini Uluslararası Üniversitesi’nde (İran) çalışma ve araştırma programlarına katılmıştır. Yervand, DVV International, Tarih Vakfı (Türkiye) ve Ermenistan Etnografik Çalışmalar Merkezi ‘Hazarashen’ tarafından başlatılan “Acting Together” (Birlikte Hareket Etmek) isimli uzlaşma projesinde yer almıştır. Türkiye ve Ermenistan’dan bir grup öğrencinin farklı etnik, dini ve kültürel alt alanlardan insanların geçmişe ait anılarını derlediği bir sözlü tarih grubunda görev almıştır.

Yervand ayrıca Ermenistan DVV International’da staj yapmış, hayat boyu öğrenme ve erişkin eğitiminin insan hayatındaki etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Yervand şu anda Hrant Dink Vakfının desteklediği Türkiye-Ermenistan Burs Programı kapsamında bursiyer olarak Hafıza Merkezi’nin (Truth Justice Memory Center) faaliyetlerine katılmakta, İstanbul’da yaşamaktadır. Bu merkezin amacı geçmiş ve mevcut insan hakları ihlallerine ilişkin gerçekleri ortaya çıkarmak, bu ihlaller ile ilgili toplumsal belleği güçlendirmek ve ihlal mağdurlarına adalet arayışında destek vermektir.


Hayk Hakobyan lise eğitimini Shurnukh’ta bitirdikten sonra daha fazla fırsata erişebilmek üzere Goris’e taşınmıştır. Uzmanlık alanı yogadır ve Goris’te kadınlara yoga dersi vermiştir. Ayrıca bölgede bulunan gençlerin becerilerini geliştirmek için Goris’te İngilizce Kulüpleri işletmiştir. Buna ek olarak Hayk, insanların gerçek isteklerini uyandırmayı amaçlayan, ‘I want to Goris’ (https://www.facebook.com/IwanttoGoris) adında bir projeyi uygulamaya koymuştur. Hayk ayrıca LGBT+ hareketine katılmış, bir Trans STK’sı olan Right Side için Fon Oluşturma Yetkilisi olarak çalışmıştır. Right Side’da Trans bireyler için görünürlüğün artırılması, onlara yasal ve tıbbi konularda yardımcı olma üzerine yoğunlaşmıştır. Şu anda ise Hayk Türkiye-Ermenistan Burs Programı kapsamında BoMoVu Derneği’nde bursiyer olarak yer almakta, onların kırılgan gruplar için yürüttüğü faaliyetlere katılmakta ve kırılgan grupları spor ve beden hareketi gibi yöntemlerle sosyal olarak güçlendirmeye çalışmaktadır.

Armen Melkonyan lisans ve lisansüstü derecelerini Yerevan Devlet Üniversitesi’nin Doğu Çalışmaları Bölümü’nde tamamlamıştır. Şu anda ise çağdaş Ermenice ve Türkçe konusunda kıyaslamalı bir araştırmayı konu alan doktora tezini geliştirmektedir.

2010 yılında Armen ‘İnsan Hakları ve Çatışmalar Araştırma Enstitüsü’ adında, Güney Kafkasya ve Ermenistan’da evrensel insan hakları, barış, eşitlik ve hoşgörü fikirlerine bağlılığı hedefleyen, bunu özellikle de bölgesel çatışmalara ve uluslararası anlaşmazlıklara geleneksel olmayan, alternatif çözümler üretmek için sağlıklı ve barışçıl toplumların oluşturulması sürecine gençlerin katılmasını teşvik etmek yoluyla yapmayı amaçlayan bir STK kurmuştur. “Çatışmalardan Etkilenen Toplumlar Arasında Köprü Kurmak İçin Güçlü bir Alternatif Araç Olarak Klasik Müzik” isimli bir araştırmasının sonuçlarından ilham alan Armen, klasik müziğin evrensel dilini ‘aracı’ olarak kullanmak suretiyle çatışmalardan etkilenen ülkelerde güven artırıcı süreçleri güçlendirmeyi hedefleyen bir proje tasarlamış, geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Armen “BARIŞ Melodileri” adında bir Çok Uluslu Gençlik Senfoni Orkestrası kurmuştur. Bu orkestra, klasik müzik konserleri yoluyla çatışmalardan etkilenen toplumlarda müzisyenler arasında ve sıradan insanlar arasında köprü olmak ve aralarındaki bağlantıları güçlü tutmak için barışı tesis etme çabalarına başlamıştır ve gelecekte de devam edecektir.

Armen, yeni ekonomik ortaklıklar/iş ortaklıkları ve iş platformları yaratmak yoluyla Ermenistan ve Türkiye arasındaki normalleşme sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan, USAID tarafından fonlanan iki yıllık “Ermenistan ve Türkiye’nin Yakınlaşmasına Destek” projesinin ekonomi tarafını yönetmek için 2012’de “Ermenistan İmalatçılar ve İş Adamları (İşverenler) Birliğine” (UMBEA) katılmıştır. Armen UMBEA’da dış ilişkiler uzmanı olarak bulunduğu görevi boyunca yerel, ulusal ve uluslararası girişimcilik projelerini yönetmiş, ayrıca sosyoekonomik etki değerlendirme analizleri gerçekleştirmiş ve sayısız çok taraflı iş ortaklığı kurmuştur. Gerçekleştirdiği gençlik faaliyetleri kapsamında Armen çeşitli kültürler arası diyalog seansları düzenlemiş, temel olarak barışı tesis etme / çatışma yönetimi ve insan hakları alanında yerel ve uluslararası düzeyde bir dizi kısa vadeli program / eğitimler gerçekleştirmiştir. Armen bir BİT Şirketinde Proje Yöneticisi olarak görev yapmakta ve Ermenistan Cumhuriyeti’nde Gümrük Bilgi Sistemlerinin modernleştirilmesini amaçlayan bir proje üzerine çalışmaktadır.

Hrant Dink Vakfı tarafından başlatılan Türkiye-Ermenistan Burs Programı’nın bursiyerlerinden biri olan Armen, Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü‘nün faaliyetlerine katılmaktadır ve burada iki ortak projeye odaklanacaktır; Mütercim-Tercümanlık bölümünde tercüme ve simültane çeviri (İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce) alanında mesleki becerilerini ve yetkinliğini geliştirecek ve aynı üniversitesinin Dilbilimi Bölümüyle işbirliği içinde 2018 Şubat’tan Mayıs ayına kadar çağdaş Ermenice ve Türkçenin tipolojik-karşılaştırmalı analizi üzerine yazdığı doktora tezini tamamlayacaktır.


Aykut Öztürk 1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans derecesini, 2009 yılında yine aynı bölüm ve üniversitede ilk yüksek lisans derecesini tamamladı. Kuzey İsrail ve Batı Şeria’daki çevre ve kalkınma örgüt ve STK’ları üzerine yaptığı saha araştırması neticesinde “Filistin Demoratikleşme Siyasetleri” (Palestinian Politics of Democratization in Israel and the West Bank) isimli yüksek lisans tezini kaleme aldı.

2010 yılında Avrupa Birliği Jean Monnet bursunu kazandı ve Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu (School of Oriental and African Studies – SOAS) Antropoloji & Sosyoloji bölümü Göç ve Diaspora Çalışmaları programında ikinci yüksek lisans derecesini tamamladı. Bu süreç boyunca Londra Ermeni Cemaatinin oluşumu üzerine saha araştırması yaptı ve “Diasporanın Mekanı” (the Location of Diaspora) isimli yüksek lisans tezini kaleme aldı.

2010 yılından bu yana UCL (University College London) Antropoloji bölümünde doktora çalışmasına devam ediyor. 2011-2014 yılında Türkiye ve Ermenistan’da gerçekleştirdiği saha çalışması neticesinde kaleme aldığı “Birliğin Adaları” (Islands of Unity) isimli doktora tezini bitirmek üzere. Yine bu süreç boyunca Anadolu Kültür’ün “Birbirimizle Konuşmak”projesinde eğitmen olarak yer aldı ve yaklaşık üç yıl boyunca Türkiye’nin en önemli araştırma şirketlerinden KONDA Araştırma ve Danışmanlık’ta analist olarak çalıştı.

Şubat-Haziran 2018 tarihleri arasında ziyaret edeceği Ermenistan Ulusal Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü Diaspora Çalışmaları Programı’nda ise Ermeni Diasporası’nın tarihsel gelişimi ve özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonraki dönemde Diaspora-Ermenistan ilişkilerinin dönüşümü üzerine etnografik araştırma yapmayı planlıyor.


Okan Doğan, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktora çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Lisans derecesini de aynı bölümden almıştır. Doğan’ın doktora araştırması, entelektüeller sosyolojisi ve bilgi sosyolojisi gibi disiplinlerden beslenerek, Türkiye entelektüel alanında son yıllarda gerçekleşen Ermeni Soykırımı tartışmalarını incelemektedir. Okan Doğan bursiyerlik süresini Kafkasya Araştırma Kaynakları Merkezi Ermenistan şubesinde (CRRC) geçirecek ve uzun vadede Ermeni entelektüel alanına doğru genişletmeyi planladığı çalışmasının ön araştırmalarını gerçekleştirecektir.

Duru Ors, On dokuz Mayıs Üniversitesinde İngilizce öğretmenliği bölümünden 2001 yılında mezun olduktan sonra Ankara’da müzik hayatına başladı. Arjantin’de bir yıl ve sonrasında Brezilya’da dokuz yaşayarak Portekizce ve İspanyolca çevirmenlik yapmanın yanı sıra Brezilya müziği  zerine çeşitli atölyelere katılarak doğaçlama ve beraber çalma üzerine çalıştı. Brezilya müziğini deneyimlemenin yanı sıra Türk müziğine de farklı bir şekilde bakma fırsatını yakaladığı bu süreçte Longa türü ve Batı Ermeni bestecileri üzerine yoğunlaştı. Rio de Janeiro’daki Waldorf okulunda iki yıl süresince müzik ile İngilizce öğretmenliği yaparak Alternatif Pedagojilere giriş yaptı ve Türkiye’ye de alternatif eğitimle ilgili kurumlarda İngilizce, İspanyolca ve Müzik dersleri verdi. Dil eğitmenliğinin yanı sıra, iki yıl boyunca Kürt, Türk ve Arap çocuklarla müzik çalışmaları yaparak 2017 yılında Batı Ermeni çocuk şarkıları bestecisi Sirvart Karamanuğu keşfetmesi ile Ermenistan’da Batı Ermeni çocuk şarkıları projesini Hrant Dink Vakfının Seyahat Fonu desteği ile gerçekleştirdi. Hrant Dink Vakfının Türkiye-Ermenistan Bursu ile Mkhitar Sebastatsi Okulunda dil eğitimi, alternatif pedagojiler, Sirvart Karamanuk ve Ermenistan çocuk şarkıları, Batı Ermeni bestekarlarının eserlerini müzisyen ve çocuklarla gerçekleştirmek gibi projeler üzerine çalışmaktadır.

Hilal Yavuz 1990 Diyarbakır doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde başlayan lisans eğitimine aynı üniversitenin Felsefe bölümünden devam etti. Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar bölümünde sürdürdüğü Yüksek Lisans eğitiminde tez döneminde. Geçtiğimiz yıl Erasmus programı kapsamında KU Leuven’de bulundu. Yüksek lisans eğitimi esnasında aldığı dersler Ermeni kültürü ve edebiyatına yönelik ilgi ve alaka geliştirmesine katkı sağladı. Şu an Zaven Biberyan ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde kolektif hafıza, modernlik deneyimi ve şehir temsili üzerine karşılaştırmalı bir çalışma yürütüyor. Aynı zamanda Biberyan’ın eserlerini daha iyi değerlendirebilmek için Batı Ermenicesi öğreniyor. Hilal Yavuz, Hrant Dink Vakfı tarafından hayata geçirilen Türkiye-Ermenistan Burs Programı kapsamında, Rusya-Ermenistan Üniversitesi’ndeki öğrencilere başlangıç seviyesinde Türkçe öğretecek.

Haydar Taştan, 1993 İstanbul doğumlu bir belgesel fotoğrafçı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik lisansı çıkışlı Başlıca ilgi ve çalışma alanları foto röportaj, foto hikaye, spot haber fotoğrafı ve kurmaca-belgesel sinema olan Taştan, insan hakları ve ihlalleri bağlamında, toplumsal sosyal olayları belgelemek, fotoğraf aracılığı ile bellek tutmak ve uzun vadeli fotoğraf projeleriyle ilgilendiği sosyo-politik meseleleri derinlemesine anlatmayı amaçlıyor.

Fotoğraf kariyerine spot haber ve fotoröportaj ile başlayan Taştan, süreç içerisinde hikaye anlatımına kendini daha yakın hissetti ve çalışmalarını bu bağlamda sürdürüyor. The New York Times, Der Spiegel, Die Wochenzeitung, Amnesty Journal, Sputnik International ve diğer lokal ve uluslararası yayın organlarında fotoğrafları yayınlanan Taştan’ın 2017 yılında Fail Books ortaklığıyla çıkmış, ‘dark harmonies’ isimli bir de fotozini bulunuyor. İstanbul, Ankara, Erivan ve Berlin’de karma sergilerde fotoğrafları sergilenen Taştan, Nar Photos ile birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.