SEYAHAT FONU'NA BAŞVUR

2014 – 2015 Burs Programı Sonuçları

Program kapsamında, Ermenistan’dan Türkiye’ye gelen 12 bursiyerin çalıştıkları kurumlar ve yürüttükleri çalışmalar şu şekildedir:

Anna Muradyan, Kasım 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, Yuva Derneği’nde, göç sorununa ve Türkiye’de yaşayan Ermenistanlı göçmenlere odaklanan bir araştırma yaptı. Araştırmasının sonuçları, Yuva Derneği tarafından ‘An Island Within An Island: Educational Needs Assesment of Armenian Migrants in Turkey’ [Ada İçinde Ada: Türkiyede’ki Ermeni Göçmenlerin Eğitimsel İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi] başlığı ile yayınlandı.

Sona Dilanyan, Ekim 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, kadınların savaş-sonrası uzlaşma sürecindeki rolünü inceleyen bir araştırma yürüttü. Programı tamamladıktan sonra, Sabancı Üniversitesi’nden 2016-2017 öğretim yılı için burs almaya hak kazanarak, araştırmasına İstanbul’da devam etme imkânı buldu.

Ruzanna Bağdasaryan, Ekim 2014 – Mart 2015 tarihleri arasında, Anadolu Kültür’deki işbirliği projelerine destek vererek, kurumun Ermenistan’la bağlantılar geliştirmesine yardımcı oldu. Ayrıca, 19. yüzyılda Türkiye’de yaşayan Ermenilerle ilgili film projesinin ön-prodüksiyon çalışmalarını yürüttü.

Sargis Khandanyan, Ekim 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, Change.org’un Doğu Avrupa ve Batı Asya kampanya ekibiyle çalıştı; özellikle Ermenistan’la ve Ermenilerle ilgili kampanyalara odaklandı.

Astğik İgityan, Ekim 2014 – Şubat 2015 tarihleri arasında, CNN Türk’te Türkiye’deki sosyal, kültürel ve siyasi gelişmeler ve İstanbul’daki Ermeni toplumu ile ilgili haberler, raporlar ve röportajlar yaptı. Yaptığı haberler CNN Türk’te yayınlandı.

Daniel Khaçatıryan, Ekim 2014 – Şubat 2015 tarihleri arasında, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nda, dış politika, barışın tesisi ve çatışma çözümü konularındaki araştırmasını sürdürdü. ‘The EU’s Niche in the New South Caucasus: Old Partners, News Challenges’ [Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya’daki Mevkii: Eski Ortaklar, Yeni Zorluklar] başlıklı makalesi TESEV tarafından yayımlandı.

Sona Mnatsakanyan, Ekim 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde misafir öğretim görevlisi olarak, üniversite öğrencilerine iki dönem boyunca Doğu Ermenicesi dersleri verdi.

Seda Şekoyan, Ekim 2014 – Mart 2015 tarihleri arasında, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin koleksiyonu, sergileri, kütüphanesi ve arşivinde çalışmalarda bulundu. Ayrıca, ‘Motifler, Temalar ve Yaklaşımlar: Ermenistan ve Türkiye’den Video Sanatı’ başlıklı videonun halka açık gösteriminin küratörlüğünü yaptı.

Hayarpi Hovhannisyan, Ekim 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak, üniversite öğrencilerine fotoğrafçılık ve Adobe After Effects dersleri verdi.

Marianna Hovhannisyan, Ekim 2014 – Nisan 2015 tarihleri arasında, Salt Araştırma’da, 19. ve 20. yüzyılların başlarında Anadolu’nun yoğun Ermeni nüfusunun yaşadığı şehirlerdeki kent hayatını araştırmak amacıyla, Amerikan Yabancı Misyon Komiserliği’nin (ABCFM) ve SALT Araştırma’nın arşivlerini inceledi. Programı tamamladıktan sonra, kendisine SALT Araştırma tarafından yeni bir burs sağlandı.

Sofya Manukyan, Ekim 2014 – Nisan 2015 tarihleri arasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, insan hakları uygulamaları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma yürüttü. Bu araştırmanın sonucu olarak, ‘Human Rights Costs of Development: Case of Two Neighbors – Armenia and Turkey’ [Kalkınmanın İnsan Hakları Açısından Bedeli: İki Komşu Örneği – Ermenistan ve Türkiye] başlıklı bir makale kaleme aldı.

Harut Maraşlıyan, Kasım 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde, Diaspora Edebiyatı alanındaki araştırmalarını sürdürdü. Ayrıca, misafir öğretim görevlisi olarak, iki dönem boyunca Batı Ermenicesi dersleri verdi. Programı tamamladıktan sonra, Sabancı Üniversitesi’nden 2016-2017 öğretim yılı için burs almaya hak kazandı.

Program kapsamında, Türkiye’den Ermenistan’a giden 6 bursiyerin çalıştıkları kurumlar ve yürüttükleri çalışmalar şu şekildedir:

Gaye Coşar, Kasım 2014’te Civilitas Vakfı’nda başladığı program kapsamında, ‘Türkiye’yi Anlamak’ başlıklı medya projesiyle ortak çalışmalar yürüttü. Ayrıca, Civilnet.am’ye gazeteci ve editör olarak katkıda bulundu. Aralık 2014’te, Yerevan’da geçirdiği bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Suzan Rosita Meryem, Kasım 2014 – Şubat 2015 tarihleri arasında, Gallery 25’te yürüttüğü çalışmalar kapsamında, iki ülke sanatçıları arasında bağlantılar kurarak, ‘Karanlıktaki Sesler’ ve ‘Tüketim Desenleri’ başlıklı sanat projeleri için araştırma yaptı. Programı tamamladıktan sonra, Silent Book [armenian genocide] (Sessiz Kitap [ermeni soykırımı]) isimli sanat projesi Antares Yayınevi tarafından yayımlandı.

Candan Badem, Ocak 2015 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Institute of Oriental Studies’de [Şark Çalışmaları Enstitüsü], Prof. Ruben Safrastyan’ın rehberliğinde 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı-Rus savaşları, Osmanlı-Rusya sınır bölgeleri ve Güney Kafkasya üzerine yaptığı araştırmasına araştırmalar yaptı.

Nil Delahaye, Kasım 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, Women’s Resource Center’da [Kadın Kaynakları Merkezi], dezavantajlı gruplara yardımcı olmak için hareket ve müziği kullanarak, kurumun programlarına katılan kadınlara capoeira dersleri verdi.

Meltem Naz Kaşo, Kasım 2014 – Ocak 2015 tarihleri arasında, PINK Armenia’da bulunarak, Ermenistan ve Türkiye’deki LGBTI aktivist gruplar arasındaki sınır ötesi işbirliğinin yapısı konusunda karşılaştırmalı bir araştırma yürüttü.

Emine Onaran İncirlioğlu, Şubat 2015 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, Caucasus Research Resource Center’da [Kafkasya Kaynak ve Araştırma Merkezi], ‘Ermenistan-Türkiye İlişkilerinin Yeniden Tesis Edilmesinde Kültürün Rolü’ konulu bir araştırma yürüttü.