SEYAHAT FONU'NA BAŞVUR

Yönetmelik

HRANT DİNK VAKFI

TÜRKİYE-ERMENİSTAN SEYAHAT FONU YÖNETMELİĞİ

 1. Hrant Dink Vakfı tarafından Gümrü Gençlik Girişim Merkezi işbirliği ve Birleşik Krallık Hükümeti Çatışma, İstikrar ve Güvenlik Fonu’nun finansal desteğiyle yürütülen Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Ekim 2017-Mart 2019 döneminde, Ermenistan ve Türkiye’den en az 150 kişi ve kâr amacı gütmeyen grubun komşu ülkeye belirli bir amaç ve program dâhilinde yapacağı ziyaretlerde uluslararası ve şehirlerarası ulaşım masraflarını karşılamaya devam edecek.
 1.  Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Hrant Dink Vakfı tarafından Şubat 2014’te Avrupa Birliği destekli Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı kapsamında, iki ülke halkları arasındaki temasların artırılması ve işbirliklerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturuldu. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Avrupa Birliği desteğiyle, Mart 2014-Mayıs 2015 arası dönemde toplam 5 başvuru çağrısı yaptı, 850’den fazla başvuru aldı ve 210 kişinin komşu ülkeye seyahatini destekledi.
 1.    Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, 6. döneminde Hrant Dink Vakfı ve Gümrü Gençlik Girişim Merkezi işbirliğiyle, Ankara ve Yerevan’daki İngiltere Büyükelçiliklerinin ortak desteğiyle devam etti. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, 6. döneminde Temmuz-Eylül 2015 arasında 160’ı aşkın başvuru aldı ve 26 kişinin komşu ülkeye seyahatini destekledi.
 1.    Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, 2016-2017 döneminde, Hrant Dink Vakfı tarafından Gümrü Gençlik Girişim Merkezi ve Avrasya Ortaklık Platformu işbirliğiyle, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: İkinci Evre kapsamında devam etti.  Avrupa Birliğidesteğiyle, Temmuz 2016-Eylül 2017 arasında,  Seyahat Fonu toplam altı başvuru çağrısı (7. – 12. Dönemler) yaptı, 600 başvuru aldı ve yaklaşık 250 kişinin komşu ülkeye seyahatlerini destekledi

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan Kimler Yararlanabilir?

 1. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Türkiye ve Ermenistan vatandaşlarına; Türkiye ve Ermenistan’da ikameti olan bireylere; Türkiye ve Ermenistan merkezli veya bu iki ülkenin birinde kayıtlı, kâr amacı gütmeyen grup, inisiyatif ve kuruluşların Ermenistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Ermenistan’a seyahatlerine destek sunacaktır. Tüzel kişiliği olmayan grup ve insiyatifler de Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanabilir.
  1. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, genel olarak iki ülkenin gençleri, üniversite öğrencileri, üniversite kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, lise öğrencileri ve öğretmenleri, akademisyenler, araştırmacılar, gazeteciler, sanatçılar, doktorlar, avukatlar, spor kulüpleri ve sporcular, iş dünyası ve yerel yönetimlerin çeşitli tematik alanlardaki faaliyetleri için yapacakları seyahatlere destek vermeyi amaçlamaktadır.
  2. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, sivil toplum, gençlik ve gönüllülük politikaları, insan hakları ve demokrasi, eğitim, çevre, tarih, kalkınma, tıp, hukuk, teknoloji, toplumsal cinsiyet, kültür-sanat, spor, bölgesel işbirliği, Avrupa entegrasyonu gibi tematik alanlarda yapılacak seyahatlere destek verecektir.
  3. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, komşu ülkede ortak bulma ve ağ kurma faaliyetleri, fizibililte ziyaretleri, sınır ötesi işbirliği projeleri, proje hazırlık toplantıları, değişim programları, eğitim, dil öğrenme, akademik işbirliği, araştırma yapma, tez yazımı, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük, kültür-sanat alanında ortak üretimler; yukarıdaki tematik alanlarda toplantı, panel, seminer, konferans, atölye, sergi, konser ve benzeri etkinliklerin organizasyonu ya da bu etkinliklere katılım amaçlı faaliyet türlerini destekler.
 2.  Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcıları için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Türkiye ve Ermenistan’daki yasal reşit olma yaşı olan 18 yaşın altındaki bireyler, başvurularıyla birlikte ebeveynleri veya yasal vasilerinin yazılı onayını sunarak ve seyahatleri esnasında kendilerine, 18 yaşın üzerindeki bir yetişkin, öğretmen ya da grup liderinin eşlik etmesi koşuluyla Seyahat Fonu’ndan yararlanabilir.

Seyahat Fonu’ndan Yararlanamayacak Olanlar

 1.  Kâr amacı güden kuruluş ve inisiyatifler, mal ve hizmet satışı amacıyla seyahat edecek ticari işletmeler, siyasi partiler, turistik, tıbbi ve kişisel sebeplerle seyahat etmek isteyen bireyler, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanamaz.
 1.  Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun yürütücüsü olan Hrant Dink Vakfı’nın, Vakfın işbirliği yaptığı kuruluşlar Avrasya Ortaklık Vakfı ve Gümrü Gençlik Girişim Merkezi’nin eski ve mevcut çalışanları, üyeleri ve yönetim kurulları Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanamaz. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Hrant Dink Vakfı, Avrasya Ortaklık Vakfı ve Gümrü Gençlik Girişim Merkezi tarafından düzenlenen faaliyetlere katılım için kullanılamaz.
 2.  Hrant Dink Vakfı tarafından yürütülen Türkiye-Ermenistan Burs Programı kapsamında      desteklenen bursiyerler Seyahat Fonu’ndan yararlanamaz.
 3. Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı yürütücüsü olan Konsorsiyum üyeleri Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanamaz.
 4. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun daha önceki başvuru dönemlerinde destek almış ve seyahatlerini gerçekleştirmiş bireyler, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan tekrar yararlanamaz. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun daha önceki başvuru dönemlerinde seyahat fonu desteği aldığı halde mücbir sebeplerden ötürü seyahatlerini gerçekleştirememiş bireyler, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’na aynı ya da farklı bir başvuru formuyla yeniden başvuru yapabilir.
 5. Bir birey Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yalnızca bir kez yararlanabilir. Bununla birlikte, belli bir dönemde Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’na başvurduğu halde seçilemeyen bireyler, daha sonra aynı ya da farklı bir başvuru formuyla yeniden başvurabilir.
 6. Başvuru bireyler tarafından sunulmalıdır. Grup seyahatleri durumunda, tüm başvurular bireysel olarak yapılmalıdır. Ancak, birlikte seyahat edilecek grubun bilgileri de başvuru formunun ilgili kısmında ayrıca belirtilmelidir.

Seyahat Fonu Hangi Masrafları Karşılamaktadır?

 1. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, yalnızca geçerli harcama belgesi olan ulaşım masraflarını (uçak, tren, otobüs bilet ve makbuzlarını) finanse edecektir. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, yalnızca ekonomi sınıfı toplu taşıma araçları ile ulaşımı karşılayacaktır.
 2. Başvurusu kabul edilen bireylerin seyahatin gerçekleşmesi için gerekli olan iç hat ve dış hat seyahat masrafları doğrudan Hrant Dink Vakfı tarafından, ilgili havayolu şirketi ya da seyahat acentesine ödenecektir. Biletler, yararlanıcılara Hrant Dink Vakfı tarafından iletilecektir.
 3. Hrant Dink Vakfı’nın doğrudan ödeme yapma ve bilet alma imkanı olmadığı durumlarda, özellikle Yerevan-Gümrü ya da Yerevan-Tiflis gibi şehirlerarası ulaşım masraflarında, Seyahat Fonu yararlanıcısının kendisi tarafından karşılanan bilet masrafları aşağıdaki koşullarda geri ödeme yoluyla Hrant Dink Vakfı tarafından karşılanabilir.
  1. Ekonomi sınıfı toplu taşıma araçları ile ulaşım gerçekleşmişse,
  2. Şehirlerarası ulaşım masrafına ait yasal belge, fatura ve seyahat sonrası değerlendirme raporu ülkeye dönüş tarihinden en geç on gün içerisinde Hrant Dink Vakfı’na teslim edilmişse.
 4. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcılarının vize masrafları, yurt dışı çıkış harçları, seyahat sigortası ve seyahatle ilgili diğer masraflar (konaklama, yemek gibi harcamalar), Seyahat Fonu kapsamına girmemektedir. Bu gibi masrafların karşılanması, yararlanıcılar ve/veya komşu ülkeden davet eden kişi ve kuruluşların sorumluluğundadır.
 5. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanarak, Türkiye veya Ermenistan’a seyahat edecek olan bireylerin, komşu ülkede kaldıkları sürenin tamamını kapsayan kişisel seyahat sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortasıyla ilgili tüm sorumluluk yararlanıcılara aittir. Seyahat Fonu yürütücüsü Hrant Dink Vakfı, işbirliği yapılan kuruluşlar Avrasya Ortaklık Merkezi ve Gümrü Gençlik Girişim Merkezi, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı’nı yürüten Konsorsiyum ve Avrupa Birliği, seyahat esnasında oluşabilecek herhangi bir durumdan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seçim Kriteri

 1.  Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanacak bireylerin, aşağıda belirtilen genel hedefe katkısı, ana seçim kriteri olacaktır.
  “Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini destekleyerek, iki ülke halkı arasındaki temasların artırılması, ekonomi ve iş dünyası   arasında bağların güçlendirilmesi, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve her iki toplumda tarafsız bilgiye erişimin kolaylaştırılması”

Seçim Öncelikleri

 1. Ana seçim kriterine ek olarak, aşağıda yer alan maddeleri karşılayan başvurulara öncelik verilecektir.
  1. Komşu Ülkeye İlk Kez Gidecek Olanlara Destek: Komşu ülkeye ilk defa gidecek  olanlara öncelik verilecektir.
  2. Yerel ve Bölgesel Faaliyetlere Destek:Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu büyük şehirlerden kişi ve kuruluşların hareketliliği kadar, yereldeki kişi ve kuruluşları da hedeflemektedir. İstanbul ve Yerevan dışındaki illerden, farklı il ve bölgelere yapılacak seyahatlere öncelik verilecektir.
  3. Çeşitlilik:Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcıları arasında, cinsiyet, yaş, bölgesel dağılım, tematik alan ve faaliyet türü açısından çeşitlilik sağlanacaktır.
  4. Gençlik için Destek:Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu her yaştan bireye açık olacak ancak lise ve üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere, gençlerin ve gençlik girişimlerini desteklenmesine öncelik verilecektir.
  5. Yeni Girişimlere Destek: Kurumsallaşmış ve belli alanlarda tecrübe edinmiş sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yenilikçi fikirler etrafında buluşan bireylere ve tüzel kişiliği olmayan inisiyatiflere öncelik verilecektir.
  6. Sürdürülebilirlik ve Çarpan Etkisi:Sonuçlarıyla daha fazla bireye ulaşacak, uzun vadede kalıcı etki yaratacak ve Türkiye-Ermenistan arasında önemli konularda somut işbirliklerinin oluşumuna katkı sağlayacak seyahatler desteklenecektir.

Seçim Süreci

 1. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’na gelen başvurular, bir Seçici Kurul tarafından, yukarıda belirtilen seçim kriteri ve öncelikleri dikkate alınarak değerlendirilir. Türkiye ve Ermenistan’dan toplam altı kişiden oluşan Seçici Kurul, bağımsız, tarafsız ve yetkin isimlerden oluşur. Bu isimler, Hrant Dink tarafından belirlenir. Seçici Kurul oluşturulurken, cinsiyet eşitliği ilkesi dikkate alınır. Seçici Kurul üyeleri, çalışmalarını gönüllü olarak yerine getirir.
 2. Seçici Kurul üyeleri, Ermenistan ve Türkiye’den gelen tüm başvuruları, seçim önceliklerini dikkate alarak yapacağı puanlama yoluyla değerlendirir. Ermenistan ve Türkiye için ayrı ayrı puanlama yapılmaz.
 3. Seçici Kurul üyeleri, veto hakkına sahiptir.
 4. Seçici Kurul, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu seçim takviminde belirtilen dönemlerde gelen bütün başvuruları, son başvuru tarihinden itibaren en geç 8 gün içinde değerlendirir.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu Seçim Takvimi

 1. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan Ekim 2017-Mart 2019 arasında yararlanmak isteyen bireyler, aşağıda yer alan başvuru dönemlerinden herhangi birinde başvuru yapabilirler. Seçici Kurul, her bir başvuru dönemi için aşağıda yer alan takvim doğrultusunda karar verir.
Başvuru Dönemleri Son Başvuru Tarihleri Yararlanıcıların Açıklanacağı Tarihler Hedeflenen Yararlanıcı Sayısı Desteklenecek Seyahat Tarihleri
13. 01 Ekim 2017 20 Ekim 2017 Türkiye’den 20, Ermenistan’dan 10 1 Kasım 2017 –   28 Şubat 2018
14. 1 Şubat 2018 20 Şubat 2018 Türkiye’den 20, Ermenistan’dan 10 1 Mart 2018 –

31 Mayıs 2018

15. 1 Mayıs 2018 20 Mayıs 2018 Türkiye’den 20, Ermenistan’dan 10 1 Haziran 2018 –

31 Ağustos 2018

16. 1 Ağustos 2018 20 August 2018 Türkiye’den 20, Ermenistan’dan 10 1 Eylül  2018 –

30 Kasım 2018

17. 1 Kasım 2018 20 Kasım 2018 Türkiye’den 20, Ermenistan’dan 10 1 Aralık 2018 –

28 Şubat 2019

 1. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu sadece 01 Kasım 2017 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek seyahatleri destekleyecektir. 28 Şubat 2019 tarihinden sonra gerçekleşecek seyahatler Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan karşılanamaz.

Başvuru Süreci

 1. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanmak isteyen herhangi bir birey, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu internet sitesi www.armtr-beyondborders.org yer alan başvuru formunu, internet üzerinden doldurarak başvurabilir. Başvuru formları İngilizce olarak doldurulup, gönderilmelidir. İngilizce yeterliliği bir seçim kriteri değildir. Başvurular, çeviri durumunda ortaya çıkabilecek olası anlaşmazlıkları önlemek ve Seçici Kurul’un çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla İngilizce alınacaktır. Başvuru yapacak bireyler, başvuru formunu doldurmak için Ermenice veya Türkçeden İngilizceye çeviriye ihtiyaç duyması halinde, bu konuda yönlendirme için Hrant Dink proje ekibi ile irtibata geçebilir.
 2. Gelen tüm bütün başvurular, Hrant Dink Vakfı proje ekibi tarafından derlenir. Başvuru formlarının teknik açıdan eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Gerekli gördüğü hallerde proje ekibi, başvurularda belirtilen irtibat/referans kişisiyle temasa geçer. Proje ekibi, ön çalışmasını tamamladıktan sonra, başvuru formlarını Seçici Kurul üyeleri ile paylaşır.
 3. Seçici Kurul’un değerlendirmesiyle Ermenistan ve Türkiye’den gelen başvurular, seçim önceliklerine göre yüksekten düşüğe göre sıralanır. Her iki ülkeden en yüksek puana sahip başvurular, her bir seçim döneminde hedeflenen yararlanıcı sayısı gözetilerek, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcısı olarak belirlenir.
 4. Hrant Dink Vakfı proje ekibi, Seçici Kurul tarafından belirlenen yararlanıcılarla ve yararlanıcıların başvuru formlarında belirttikleri komşu ülkedeki irtibat/referans kişisiyle, teyit amaçlı irtibata geçer.
 5. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’na başvuran adayların başvuru formunda belirttikleri bilgilerin eksik ya da yanlış olduğu proje ekibi tarafından fark edildiğinde Hrant Dink Vakfı başvuran kişinin başvurusunu seçim sürecinin her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir. Başvuran kişinin seyahat fonu yararlanıcısı olarak duyurulmasının ardından fark edilecek eksik ya da yanlış beyan durumlarında da Vakıf, seyahat fonu yararlanıcısının fondan yararlanma hakkını iptal etme yetkisini sahiptir.
 6. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanmaya hak kazananlar, ilgili dönemin son başvuru tarihinden sonra, en geç 20 gün içinde Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun resmi internet sitesi www.armtr-beyondborders.org üzerinden duyurulur. Seyahatler, en erken, yararlanıcıların açıklanma tarihinden sonra, yukarıda belirtilen seyahat tarihi aralıklarına uygun olarak başlar. Başvuruları, ilgili başvuru döneminde kabul edilemeyenler, Hrant Dink Vakfı proje ekibi tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilir.
 7. Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaportlarla ya da farklı bir seyahat belgesiyle komşu ülkeye seyahat edecek kişiler, seyahatlerinden en az 30 gün önce, seyahat edecekleri kişilerle birlikte, kesin seyahat tarihlerini ve güzergâhlarını belirlemek ve ‘‘Seyahat Fonu Hak ve Yükümlülükler Sözleşmesi’ni imzalayarak Hrant Dink Vakfı’na teslim etmekle yükümlüdürler.
 8. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcıları; seyahat güzergâh ve tarihini teyit etmek, Hrant Dink Vakfı ile ‘‘Seyahat Fonu Hak ve Yükümlülükler Sözleşmesi’ni imzalamak ve sözleşmenin bir nüshasını Hrant Dink Vakfı’na iletmekle yükümlüdür. Ancak sözleşmenin imzalı kopyasının Hrant Dink Vakfı’na iletilmesinin ardından, Türkiye-Ermenistan seyahati için gerekli olan dış hat ve varsa iç hat seyahat rezervasyonları Hrant Dink Vakfı tarafından yapılır ve biletler yararlanıcılara ulaştırılır.
 9. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanmaya hak kazandığı halde, mücbir sebepler dışında seyahatlerini gerçekleştirmeyen ve Hrant Dink Vakfı’nı seyahat tarihinden önce bilgilendirmeyen yararlanıcılar hakkında, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu Hak ve Yükümlülükler Sözleşmesi’nde belirtilen ilgili maddeler uyarınca gerekli geri ödeme talep işlemleri başlatılır.