SEYAHAT FONU'NA BAŞVUR

Yönetmelik

HRANT DİNK VAKFI & GYUMRI “YOUTH INITIATIVE CENTRE” NGO
TÜRKİYE-ERMENİSTAN SEYAHAT FONU YÖNETMELİĞİ

1. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Hrant Dink Vakfı tarafından Şubat 2014’te Avrupa Birliği destekli Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı kapsamında, iki ülke halkı arasındaki temasların artırılması ve işbirliklerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Avrupa Birliği desteğiyle, Mart 2014-Mayıs 2015 arası dönemde toplam 5 başvuru çağrısı yapmış, 850’den fazla başvuru almış ve 200’den fazla bireyin komşu ülkeye seyahatlerini desteklemiştir.

3. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu 6. başvuru döneminde Hrant Dink Vakfı ve Ermenistan’dan Gyumri “Youth Initiative Centre” NGO tarafından Ankara ve Yerevan’daki İngiltere Büyükelçiliklerinin ortak desteğiyle yürütülecektir. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, 6. başvuru döneminde Temmuz 2015’den Eylül 2015’e kadar Türkiye ve Ermenistan’dan toplam en az 30 bireyin seyahatini desteklemeyi hedeflemektedir.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan Kimler Yararlanabilir?

4. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Türkiye ve Ermenistan vatandaşlarına; Türkiye ve Ermenistan’da ikameti olan bireylere; Türkiye ve Ermenistan merkezli veya bu iki ülkenin birinde kayıtlı, kâr amacı gütmeyen grup, inisiyatif ve kuruluşların Ermenistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Ermenistan’a seyahatlerine destek sunacaktır. Tüzel kişiliği olmayan grup ve inisiyatifler de Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanabilirler.

a. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, genel olarak iki ülkenin gençleri, üniversite öğrencileri, üniversite kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, yerel gençlik girişimleri, lise öğrencileri ve öğretmenleri, akademisyen ve araştırmacılar, gazeteciler, sanatçılar, spor kulüpleri ve sporcular, iş dünyası ve yerel yönetimlerin çeşitli tematik alanlardaki faaliyetleri için yapacakları seyahatlere destek vermeyi amaçlamaktadır.
b. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, sivil toplum, gençlik ve gönüllülük politikaları, insan hakları ve demokrasi, eğitim, çevre, tarih, kültür-sanat, kalkınma, spor, bölgesel işbirliği, Avrupa entegrasyonu gibi tematik alanlarda yapılacak seyahatlere destek verecektir.
c. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, komşu ülkede ortak bulma ve ağ kurma faaliyetleri, fizibilite ziyaretleri, sınır ötesi işbirliği projeleri, proje hazırlık toplantıları, değişim programları, eğitim, dil öğrenme, akademik işbirliği, araştırma yapma, tez yazımı, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük, kültür-sanat alanında ortak üretimler; yukarıdaki tematik alanlarda toplantı, panel, seminer, konferans, atölye, sergi, konser ve benzeri etkinliklerin organizasyonu ya da bu etkinliklere katılım amaçlı faaliyet türlerini destekler.

5. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcıları için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Türkiye ve Ermenistan’daki yasal reşit olma yaşı olan 18 yaşın altındaki bireyler, başvurularıyla birlikte ebeveynleri veya yasal vasilerinin yazılı onayını sunarak ve seyahatleri esnasında kendilerine, 18 yaşın üzerindeki bir yetişkin, öğretmen ya da grup liderinin eşlik etmesi koşuluyla Seyahat Fonu’ndan yararlanabilir.

TSeyahat Fonu’ndan Yararlanamayacak Olanlar

6. Kâr amacı güden kuruluş ve inisiyatifler, mal ve hizmet satışı amacıyla seyahat edecek ticari işletmeler, siyasi partiler, turistik, tıbbi ve kişisel sebeplerle seyahat etmek isteyen bireyler, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanamaz.

7. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun yürütücüsü olan Hrant Dink Vakfı ve Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO çalışanları, üyeleri ve yönetim kurulları Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanamaz. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Hrant Dink Vakfı ve Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO tarafından düzenlenen faaliyetlere katılım için kullanılamaz.

8. Bir birey Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yalnızca bir kez yararlanabilir. Bununla birlikte, belli bir dönemde Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanamayan bireyler, daha sonra aynı ya da farklı bir başvuru formuyla yeniden başvurabilir. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun daha önceki 5 başvuru döneminde seyahat fonu desteği almış ve seyahatlerini gerçekleştirmiş bireyler, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan tekrar yararlanamaz. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun daha önceki 5 başvuru döneminde seyahat fonu desteği aldığı halde mücbir sebeplerden ötürü seyahatlerini gerçekleştirememiş bireyler, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun 6. döneminde aynı ya da farklı bir başvuru formuyla yeniden başvuru yapabilir.

9. Başvuru bireyler tarafından sunulmalıdır. Grup seyahatleri durumunda, tüm başvurular bireysel olarak yapılacak. Ancak, birlikte seyahat edilecek grubun bilgileri de başvuru formunun ilgili kısmında ayrıca belirtilecek.

Seyahat Fonu Hangi Masrafları Karşılamaktadır?

10. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, yalnızca geçerli harcama belgesi olan ulaşım masraflarını (uçak, tren, otobüs bilet ve makbuzlarını) finanse edecektir. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, yalnızca ekonomi sınıfı toplu taşıma araçları ile ulaşımı karşılayacaktır.

11. Başvurusu kabul edilen bireylerin seyahatin gerçekleşmesi için gerekli olan iç hat ve dış hat seyahat masrafları doğrudan Hrant Dink Vakfı ve/veya Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO tarafından, ilgili havayolu şirketi ya da seyahat acentesine ödenecektir. Biletler, yararlanıcılara Hrant Dink Vakfı ve/veya Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO tarafından iletilecektir.

Hrant Dink Vakfı’nın ve Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO’nun doğrudan ödeme yapma ve bilet alma imkanı olmadığı durumlarda, özellikle Yerevan-Tiflis ya da Yerevan-Gümrü gibi şehirlerarası ulaşım masraflarında, Seyahat Fonu yararlanıcısının kendisi tarafından karşılanan bilet masrafları aşağıdaki koşullarda geri ödeme yoluyla Hrant Dink Vakfı ve/veya Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO tarafından karşılanabilir.

a. Ekonomi sınıfı toplu taşıma araçları ile ulaşım gerçekleşmişse
b. Şehirlerarası ulaşım masrafına ait yasal belge, fatura ve seyahat sonrası değerlendirme raporu ülkeye dönüş tarihinden en geç 1 hafta içerisinde Hrant Dink Vakfı’na ve/veya Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO’ya teslim edilmişse

13. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcılarının vize masrafları, yurt dışı çıkış harçları, seyahat sigortası ve seyahatle ilgili diğer masraflar (konaklama, yemek gibi harcamalar), Seyahat Fonu kapsamına girmemektedir. Bu gibi masrafların karşılanması, yararlanıcılar ve/veya komşu ülkeden davet eden kişi ve kuruluşların sorumluluğundadır.

14. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanarak, Türkiye veya Ermenistan’a seyahat edecek olan bireylerin, komşu ülkede kaldıkları sürenin tamamını kapsayan kişisel seyahat sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortasıyla ilgili tüm sorumluluk yararlanıcılara aittir. Hrant Dink Vakfı, Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO, Ankara ve Yerevan’daki İngiltere Büyükelçilikleri, seyahat esnasında oluşabilecek herhangi bir durumdan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seçim Kriteri

15. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanacak bireylerin, aşağıda belirtilen genel hedefe katkısı, ana seçim kriteri olacaktır.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini destekleyerek, iki ülke halkı arasındaki temasların artırılması, ekonomi ve iş dünyası arasında bağların güçlendirilmesi, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve her iki toplumda tarafsız bilgiye erişimin kolaylaştırılması

Seçim Öncelikleri

16. Ana seçim kriterine ek olarak, aşağıda yer alan maddeleri karşılayan başvurulara öncelik verilecektir.

a. Sürdürülebilirlik ve Çarpan Etkisi: Sonuçlarıyla daha fazla bireye ulaşacak, uzun vadede kalıcı etki yaratacak ve Türkiye-Ermenistan arasında önemli konularda somut işbirliklerinin oluşumuna katkı sağlayacak seyahatler desteklenecektir.

b. Yerel ve Bölgesel Faaliyetlere Destek: Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu büyük şehirlerden kişi ve kuruluşların hareketliliği kadar, yereldeki kişi ve kuruluşları da hedeflemektedir. İstanbul ve Yerevan dışındaki illerden, farklı il ve bölgelere yapılacak seyahatlere öncelik verilecektir.

c. Çeşitlilik: Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcıları arasında, cinsiyet, yaş, bölgesel dağılım, tematik alan ve faaliyet türü açısından çeşitlilik sağlanacaktır.

d. Gençlik için Destek: Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu her yaştan bireye açık olacak, ancak lise ve üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere, gençlerin ve gençlik girişimlerinin desteklenmesine öncelik verilecektir.

e. Yeni Girişimlere Destek: Kurumsallaşmış ve belli alanlarda tecrübe edinmiş sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yenilikçi fikirler etrafında buluşan bireylere ve tüzel kişiliği olmayan inisiyatiflere öncelik verilecektir.

f. Komşu Ülkeye İlk Kez Gidecek Olanlara Destek: Komşu ülkeye ilk defa gidecek olanlara öncelik verilecektir.

Seçim Süreci

17. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’na gelen başvurular, bir Seçici Kurul tarafından, seçim kriter ve öncelikleri dikkate alınarak değerlendirilir. Türkiye ve Ermenistan’dan toplam altı kişiden oluşan Seçici Kurul, bağımsız, tarafsız ve yetkin isimlerden oluşur. Bu isimler, Hrant Dink Vakfı ve Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO tarafından belirlenir. Seçici Kurul oluşturulurken, cinsiyet eşitliği ilkesi dikkate alınır. Seçici Kurul üyeleri, çalışmalarını gönüllü olarak yerine getirir.

18. Seçici Kurul üyeleri, Ermenistan ve Türkiye’den gelen tüm başvuruları, seçim önceliklerini dikkate alarak yapacağı puanlama yoluyla değerlendirir. Ermenistan ve Türkiye için ayrı ayrı puanlama yapılmaz.

19. Seçici Kurul üyeleri, veto hakkına sahiptir.

20. Seçici Kurul, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu seçim takviminde belirtilen dönemlerde gelen bütün başvuruları, son başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde değerlendirir.

21. Talep etmeleri halinde, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu destekçileri olarak Ankara ve Yerevan’daki İngiltere Büyükelçilikleri de seçim sürecine gözlemci olarak katılabilirler.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu Seçim Takvimi

19. 22. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanmak isteyen bireyler, 30 Haziran 2015 tarihinden önce herhangi bir zamanda başvuru yapabilirler. Bununla birlikte, Seçici Kurul, aşağıda yer alan Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu seçim takviminde belirtilen tarihte karar verir.

Seçim Takvimi
Başvurular için Son Tarihler Seçici Kurul Karar Tarihleri Yararlanıcıların Açıklanacağı Tarih Hedeflenen Yararlanıcı Sayısı
30 Haziran 2015 8 Temmuz 2015 10 Temmuz 2015 Türkiye’den 20, Ermenistan’dan 10

 

23. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu sadece 10 Temmuz 2015 – 20 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek seyahatleri destekleyecektir. 20 Eylül 2015 tarihinden sonra gerçekleşecek seyahatler Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan karşılanamaz.

Başvuru Süreci

24. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanmak isteyen herhangi bir birey, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu başvuru çağrısında yer alan başvuru formunu, internet üzerinden doldurarak başvurabilir. Başvuru formları İngilizce olarak doldurulup, gönderilmelidir. İngilizce yeterliliği bir seçim kriteri değildir. Başvurular, çeviri durumunda ortaya çıkabilecek olası anlaşmazlıkları önlemek ve Seçici Kurul’un çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla İngilizce alınacaktır. Başvuru yapacak bireyler, başvuru formunu doldurmak için Ermenice veya Türkçeden İngilizceye çeviriye ihtiyaç duyması halinde, bu konuda yönlendirme için Hrant Dink Vakfı ve/veya Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO proje ekibi ile irtibata geçebilir.

25. Gelen tüm bütün başvurular, Hrant Dink Vakfı ve Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO proje ekibi tarafından derlenir. Başvuru formlarının teknik açıdan eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Gerekli gördüğü hallerde proje ekibi, başvurularda belirtilen irtibat/referans kişisiyle temasa geçer. Proje ekibi, ön çalışmasını tamamladıktan sonra, başvuru formlarını Seçici Kurul üyeleri ile paylaşır.

26. Seçici Kurul’un değerlendirmesiyle Ermenistan ve Türkiye’den gelen başvurular, seçim önceliklerine göre yüksekten düşüğe göre sıralanır. Her iki ülkeden en yüksek puana sahip başvurular, her bir seçim döneminde hedeflenen yararlanıcı sayısı gözetilerek, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcısı olarak belirlenir.

27. Hrant Dink Vakfı ve Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO proje ekibi, Seçici Kurul tarafından belirlenen yararlanıcılarla ve yararlanıcıların başvuru formlarında belirttikleri komşu ülkedeki irtibat/referans kişisiyle, teyit amaçlı irtibata geçer.

28. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanmaya hak kazananlar, ilgili dönemin son başvuru tarihinden sonra, en geç 15 gün içinde Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun resmi internet sitesi www.armtr-beyondborders.org üzerinden duyurulur. Seyahatler, en erken, yararlanıcıların açıklanma tarihinden itibaren başlar. Başvuruları, ilgili başvuru döneminde kabul edilemeyenler, Hrant Dink Vakfı ve Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO proje ekibi tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilir.

29. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcıları; seyahat güzergâh ve tarihini teyit etmek, Hrant Dink Vakfı ve Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO ile üç taraflı ‘‘Seyahat Fonu Hak ve Yükümlülükler Sözleşmesi’’ni imzalamak ve sözleşmenin bir nüshasını Hrant Dink Vakfı’na ve/veya Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO’ya iletmekle yükümlüdür. Ancak sözleşmenin imzalı kopyasının Hrant Dink Vakfı’na ve/veya Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO’ya iletilmesinin ardından, Türkiye-Ermenistan seyahati için gerekli olan dış hat ve varsa iç hat seyahat rezervasyonları Hrant Dink Vakfı ve/veya Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO tarafından yapılır ve biletler yararlanıcılara ulaştırılır.

30. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanmaya hak kazandığı halde, mücbir sebepler dışında seyahatlerini gerçekleştirmeyen ve Hrant Dink Vakfı’nı ve/veya Gyumri ‘‘Youth Initiative Centre’’ NGO’yu seyahat tarihinden önce bilgilendirmeyen yararlanıcılar hakkında, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu Hak ve Yükümlülükler Sözleşmesi’nde belirtilen ilgili maddeler uyarınca gerekli geri ödeme talep işlemleri başlatılır.