ԴԻՄԵՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻՆ

Բիրսեն Աթական, Ասլը Փոլաթդեմիր և Էլենի Դիքեր