ԴԻՄԵՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻՆ

Այլին Ջիլասըն և Մուսթաֆա Էմիր Ջիլասըն