ԴԻՄԵՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻՆ

Այշէ Դեվրիմ Բաշթերզի և Ասլըհան Դողան Թոփչու