SEYAHAT FONU'NA BAŞVUR
Haberler

Bu fonla profesyonellere Ermenistan kapıları açılıyor

Published on 28/07/2014 under Burs Programı

Fatih Gökhan Diler
Agos

Hrant Dink Vakfı, iki komşu ülke Ermenistan ve Türkiye arasında yeni bağlar kurmak için çalışmalarına devam ediyor. ‘Türkiye-Ermenistan Burs Programı’ iki ülkeden profesyonelleri sınır ötesi işbirliği ağları örmeye çağırıyor. Vakfın desteğiyle Ermenistan’da 4 ila 8 ay kalarak projenizi gerçekleştirmeniz mümkün. ‘Türkiye-Ermenistan Gazeteci Diyalog Programı’ ve ‘Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ gibi projeleri büyük başarıya ulaşan Hrant Dink Vakfı’ndan proje koordinatörü Zeynep Sungur’la burs programının detaylarını konuştuk.

  • Türkiye-Ermenistan Burs Programı’nın hâlâ devam eden Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan farkı nedir?

Türkiye-Ermenistan Burs Programı, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’na kıyasla uzun vadeli, kalıcı ve kurumsal işbirliği arayışındaki uzmanların, komşu ülkede bulunan bir kuruluş bünyesinde gerçekleştireceği ortak çalışmaları destekleyecek. Seyahat Fonu ise yaş sınırı ya da belli bir uzmanlık gereği olmaksızın toplumun her kesiminin başvurusuna açık olan, komşu ülkeyle temas kurma amaçlı ziyaretlerin teşvik edilmesi için geliştirilmiş bir program. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu sadece Ermenistan’a gidiş dönüş seyahat masraflarını karşılarken, Türkiye-Ermenistan Burs Programı ise konaklama, aylık harcırah, seyahat masrafları, sigorta masrafları ve komşu ülkede ayarlanacak olan dil kursu masraflarını kapsıyor.

Ermenistan’a gidip Ermenistan halkıyla tanışmak isteyen, Ermenistan’da farklı alanlarda çalışma yürüten kuruluşları yerinde ziyaret ederek bilgi almak isteyen, proje fikirlerini hayata geçirmek için Ermenistan’dan ortak arayan, farklı temalarda toplantı, seminer, sergi, konser ve benzeri etkinliklere katılmak ya da kendi etkinliklerini organize etmek isteyen gençler, öğretmenler, akademisyenler, spor kulüpleri, kadın örgütleri, öğrenci kulüpleri, sanatçılar yani aklınıza gelen herhangi bir birey, Ermenistan’a yapacakları ziyaretin seyahat masraflarına destek almak için Seyahat Fonu’na başvurabilir.

Seyahat Fonu bir yılda en az 200 kişinin seyahat masraflarını karşılayarak, kapalı sınıra rağmen yüz yüze temasları arttırıp, iki toplumun buluşmasını sağlayarak, ön yargıları kırmayı hedefliyor.

  • Türkiye-Ermenistan Burs Programı’nın kapsamı nedir?

Burs Programı iki ülke arası diplomatik ilişkilerin kurulamamış olmasına rağmen akademi, sivil toplum, sanat ve basın yayın alanında kalıcı bağların ve kurumsal işbirliğinin oluşturulmasını hedefliyor. Türkiye’den 63, Ermenistan’dan 25 kuruluş, program kapsamında komşu ülkeden gelecek profesyonellere kapılarını açıyor. Türkiye ve Ermenistan’ın önde gelen kurumları, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları programımıza kendi alanlarında işbirliği programları önererek katıldılar. Bu denli önemli kurumların Türkiye-Ermenistan arasında profesyonel ilişkiler kurmak isteyen böyle bir programa katılması gerçekten çok önemli. Ermenistan’ın önde gelen üniversite, araştırma merkezi, müze, basın-yayın organları ve sivil toplum kuruluşları program kapsamında Türkiye’den meslektaşları ile tanışarak akademik işbirliği, medya işbirliği, insan hakları, çocuk, kadın, çevre, teknoloji, barış çalışmaları, Kafkasya çalışmaları, Avrupa çalışmaları gibi çeşitli alanlarda somut işbirliklerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kurumların önerdikleri programlar dışında, kendi proje fikirlerini komşu ülkede hayata geçirmek isteyen adaylar da programdan destek alabilecek.

  • ‘Türkiye-Ermenistan Burs Programı kimleri destekleyecek?

İki ülke arasında pek çok alanda ortak araştırma ve çalışma yapılması gereken alan olmasına rağmen, sınırın kapalı olması ve diplomatik ilişkilerin bulunmamasından dolayı, maalesef kalıcı ve kurumsal işbirliği mekanizmaları da kurulamıyor. İki ülke üniversiteleri arasında öğrenci ve akademisyen değişimleri yapılmıyor, çevre ve kültürel mirasın korunması gibi iki ülkeyi de yakından ilgilendiren konularda ortak mekanizmalar devrede değil. Hukuk, insan hakları, çeviri gibi pek çok alanda her iki ülkeyi bilen uzman eksiği var. Burs programı bütün bu ihtiyaçlardan ortaya çıktı ve bu nedenle konu başlıklarını oldukça geniş tuttuk. Burs Programı’na başvuracak adayların iki ülke için önemli olan ve benzerlikler gösteren akademik araştırmalar, kadın hakları, LGBT hakları, çevre, insan hakları, hukuk, sanat ve medya gibi alanlarda çalışmalar yürütmüş, tecrübe ve deneyim paylaşmaya hazır, kendi alanlarında uzmanlaşmış olması uzun soluklu ilişkilerin kurulması adına çok önemli bir adım ve katkı.

Önerilen programlar çerçevesinde kendi araştırma ve uzmanlık konusunda işbirliğine açık olan ve komşu ülke Ermenistan’la etkileşime geçmek isteyen herkesin projesini değerlendirmeye alacağız. Öncelikle, Türkiye’den projeleriyle başvuran akademisyenler, araştırmacılar, insan hakları savunucuları, sivil toplum çalışanları, gazeteciler, muhabir ve fotomuhabirler, fotoğrafçılar, sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar, yazarlar, çevirmenler ve bahsettiğimiz konu başlıklarına uygun meslek sahibi kişiler sunduğumuz destekten yararlanabilecek. Bu kişiler program kapsamında Hrant Dink Vakfı bursiyeri olarak 4 ila 8 ay boyunca Ermenistan’da yaşama ve işbirliği kurma fırsatına sahip olacak.

  • Program neden sadece Türkiye ve Ermenistan vatandaşlarına açık?

Türkiye-Ermenistan Burs Programı, AB tarafından finanse edilen ‘Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı’ kapsamında hayata geçiyor. AB tarafından ilk kez açılan bu çerçeve program, şu anda iki ülke arasında gerçekleşecek projeleri destekliyor. Türkiye-Ermenistan Gazeteci Diyalog Programımız ve gene AB tarafından desteklenen Avrupa Gönüllü Hizmeti gibi programlarımıza iki ülke dışından da katılımcılarımız oluyor. Bu sene edineceğimiz tecrübelerle, ileride kapsamını genişletmeyi elbette isteriz.

  • Ev sahibi kuruluşların işlevini anlatabilir misiniz? Hangi konularda işbirliği imkanı sunuyorlar?

Türkiye ve Ermenistan’ın önde gelen üniversite ve araştırma merkezleri, iki ülke akademisyenlerinin ortak araştırmalarını destekleyecek, böylece iki ülke ilişkilerine büyük katkı sunmasını beklediğimiz eğitim alanında kalıcı değişim programlarının önünün açılması için ilk adımlar atılacak. İnsan hakları, kadın, çocuk, çevre, kalkınma, barış çalışmaları gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren STK’ların önerdikleri programlar, iki ülkenin sivil toplumu arasında kalıcı köprüler kurulmasına katkı sağlayacak.
Mutfak kültürü, edebiyat, tasarım gibi çeşitli kültür-sanat dallarından faaliyet önererek programa katılan sanat merkezleri ve müzeler, iki komşu ülke sanatçılarının etkileşimi, üretimi ve kültürlerin buluşması için fırsatlar yaratacak.

Haberleşme ve iletişimin en önemli mecrası olan gazete, TV, radyo ve haber siteleri, komşu ülkeden gazetecilerle iki ülke gündemini birlikte takip ederek, sağlıklı haber akışına destek sağlayacak.

Ev sahibi kuruluşlar, komşu ülkeden gelecek bursiyerlerle ortak çalışmalar yapabilmek amacıyla, kendi kurumlarında bir çalışma alanı sağlayacak, kendi deneyim ve tecrübelerini paylaşacak. Bu süreçte ev sahibi kuruluşlardaki program ile ilgili kişiler ile birebir diyalog halinde olmanın yanı sıra kuruluşlardan bir irtibat kişisi de bursiyerlerin hem program hem de kaldıkları şehir ile ilgili fikir danışabileceği kişi olacak.

  • Programa nasıl başvuruda bulunabiliriz?

Başvuracak adaylar www.hrantdink.org sitesini ziyaret edebilir ve Burs Program’ı öneren ev sahibi kuruluşlar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirler. Ve yine aynı site üzerinden, İngilizce başvuru formunu doldurup, iki adet referans mektubu ve özgeçmişleri ile en geç 31 Temmuz 2014’e kadar, fellowship@hrantdink.org adresine göndererek başvuru yapabilir.